ค้นหาคำตอบของคุณ

คู่มือออนไลน์, ฐานความรู้ และคำถามที่พบบ่อย

คู่มือและคำถามที่พบบ่อย

การติดตั้ง

การติดตั้งประกอบไปด้วย 2 ส่วน 1. ฐานข้อมูล (MS SQL Server 2014) (การติดตั้งฐานข้อมูล) 2. โปรแกรมใบสำคัญรับ/ใบสำคัญจ่าย (Voucher System) (การติดตั้งโปรแกรม)..

การติดตั้งฐานข้อมูล

1. เลือกชุดติดตั้ง โดยชุดติดตั้งจะมีอยู่ 2 ชุด คือ สำหรับวินโดว์ 32 บิท และ วินโดว์ 64 บิท (ควรเลือกให้ถูกต้อง หากเลือกไม่ถูกต้องจะไม่สามารถติดตั้งได้)..

การกำหนดค่าเริ่มต้น

1. ให้เข้าไปที่ Control Panel แล้วเลือก Clock and Region 2. คลิีกเลือก Change date, time, or number..

การใช้งานเบื้องต้น

พื้นฐานการใช้งานต่าง ๆ  ที่ควรรู้

การติดตั้งโปรแกรม

1. แตกไฟล์ชุดติดตั้ง และทำการดับเบิ้ลคลิ๊กไฟล์ setup หากมีหน้าต่างแสดงขึ้นมาตามรูป ให้คลิ๊กที่ More info และ Run anyway ตามลำดับ 2. คลิ๊กที่ปุ่ม Next..

การลงทะเบียนโปรแกรม

1. เปิดโปรแกรม โดยดับเบิ้ลคลิ๊กที่ Shortcut 2. คลิ๊กที่ Activate License 3. ระบุ E-mail, Password และรุ่นของซอฟต์แวร์ ที่ได้รับจากผู้จำหน่าย แล้วคลิ๊กที่ปุ่ม..